Bizhub 215NV + DF625 + AD509 + PF507 + NC504

Bizhub 215NV + DF625 + AD509 + PF507 + NC504: thêm bộ nạp và đảo bản gốc tự động 50 tờ + bộ đảo bản sao tự động + khay nạp giấy 250 tờ + Bộ in, scan màu mạng

Sản phẩm liên quan

Bản quyền © 2016 HOPTOAN Designed by Viễn Nam |