Bizhub 224e + DF-624

Bizhub 224e

Bizhub 224e + DF-624 :

Thêm bộ nạp và đảo bản gốc 100 tờ

Tốc độ quét: 80 trang/phút

Bản quyền © 2016 HOPTOAN Designed by Viễn Nam |