Bizhub 284e + DF-624

Bizhub 284e

Bizhub 284e + DF-624 : 

Thêm Bộ nạp và đảo bản gốc 100 tờ. 

Tốc độ quét: 80 trang/phút

Sản phẩm liên quan

Bản quyền © 2016 HOPTOAN Designed by Viễn Nam |